Kontakt: 02 54 11 988   |   041 509 558   |   E-mail info@roberts-parketi.com